Grand Theft Auto 6

  • Game

    “Grand Theft Auto 6” จะมาในปีหน้าหรือไม่?

      หลังจากรอมา 10 ปี: “Grand Theft Auto 6” จะมาในปีหน้าหรือไม่? “Grand Theft Auto 6” อยู่ในระหว่างการพัฒนามาเกือบทศวรรษ ณ จุดนี้ อย่างน้อยก็ต้องเชื่อว่าจอน ยัง ซึ่งทำงานให้กับ Rockstar…

    Read More »
Back to top button