Assassin’s Creed: Mirage

  • Game

    “Assassin’s Creed: Mirage” วางจำหน่ายก่อนหน้านี้

    Ubisoft ปล่อย “Assassin’s Creed: Mirage” เร็วกว่าที่คาดไว้ บริษัท ฝรั่งเศสประกาศว่าเกมสุดตื่นเต้นจะมาถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่กำหนด เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเกมที่ล่าช้า แต่ “Baldur’s Gate 3” ซึ่งวางจำหน่ายก่อนกำหนดหนึ่งเดือนอาจเปลี่ยนแนวโน้มนี้ Ubisoft ประกาศบน Twitter ว่า “Assassin’s Creed:…

    Read More »
Back to top button