Jesus Revolution

  • Movies

    Jesus Revolution” หลังความมีชื่อเสียงมีอะไรบ้าง?

    “บางทีคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่เห็น Instastory ที่เชิญชวนให้ไปดู “Jesus Revolution” ในโรงหนัง ถ้าเป็นกรณีนั้น มีโอกาสมากที่คนที่โพสต์ Instastory เป็นผู้ที่มีกิจกรรมทางศาสนาและนับถือศาสนา แล้ว “Jesus Revolution” มีความมีชื่อเสียงอย่างไร? ดูเหมือนว่า “Jesus Revolution” ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นหนังที่มีอิทธิพลแบบสุด ๆ –…

    Read More »
Back to top button