Star Trek

  • Enterteintment

    ควอนติน ทารันติโนมี “ความหลงใหล” ในหนัง Star Trek ที่ถูกยกเลิก

    ทารันติโนเติมให้สมองเสมือนของหนัง Star Trek ครั้งถัดไปและตามที่คนที่ทำงานร่วมกับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ควรจะจำไว้อย่างน้อย เมื่อปี 2017 ควอนติน ทารันติโนนำเสนอแนวคิดของเรื่อง Star Trek ภาคต่อของ “Star Trek Beyond” ให้กับนักผลิต J.J. Abrams โดยเขารวบรวมนักเขียนบทในห้องทำงานที่เรียกว่า “writer’s room”…

    Read More »
Back to top button