Watchmen

  • Enterteintment

    เงินจาก “Watchmen” บริจาคให้กับ Black Lives Matter

    เงินจาก “Watchmen” ไปทาง Black Lives Matter – ถ้า Alan Moore ได้ตัดสินใจ ความขัดแย้งของนักสร้างการ์ตูน Alan Moore กับบริษัท DC เป็นเรื่องเก่าแก่และได้รับการบันทึกไว้อย่างดี ในสัมภาษณ์ล่าสุดได้เปิดเผยว่าใครจะได้รับการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งหมด Alan Moore…

    Read More »
Back to top button